Kedves Szülők! „A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény a 35.§. első bekezdésének értelmében 2013 szeptemberétől az állami általános iskolákban a törvény lehetővé tette, hogy a tanulók az erkölcstan mellett a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmissziójának hit- és erkölcstan óráját is választhatják.


Mely évfolyamokat érinti a hit- és erkölcstan szeptemberi bevezetése?

A 2013/14. tanévben az első és ötödik évfolyamos tanulók számára biztosította a törvény az órarendbe illesztett erkölcstanórát, illetve hit- és erkölcstanórát. A következő tanévekben lépcsőzetes módon épül ki a rendszer, mely a 2016/17. tanévvel válik kerek egésszé. (2011. évi CXC. törvény a 35.§. és 97.§.) 2015/2016-os tanévben tehát már az elsős, másodikos és harmadikos, valamint az ötödikes, hatodikos és hetedikes tanulók is erkölcstant, illetve hit- és erkölcstant tanulnak majd.


Miért jó, ha a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmissziójának hit- és erkölcstan óráját választjuk a gyermek számára?

Az alapműveltség és az egyetemes kultúra része a Biblia ismerete. A bibliaismeret órákon, a Szentírás történetei alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása később segíteni fogja gyermekét az egészséges önismeret és énkép kialakításában, s eligazodni az élet fontos kérdéseiben. Így, egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek. A Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmissziója kifejezetten a Biblia igazságainak megismertetését tűzte ki célul, és nem felekezeti hitelvek megtanítását. Ezért ajánljuk mindenkinek, aki szeretné, ha gyermeke felekezeti hovatartozástól függetlenül minél jobban megismerhetné Isten üzenetét a Biblián keresztül.


Mi a teendő, ha a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió hit- és erkölcstan oktatását választják?

Az elsősök beiratkozásakor (legkésőbb április 30-ig) a szülő nyilatkozik arról, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió hit- és erkölcstan oktatását választja gyermeke számára.

A leendő másodikos, harmadikos, ötödikes, hatodikos és hetedikes gyermekek szüleinek május 20-ig nyilatkozniuk kell az iskolában arról, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió hit- és erkölcstan oktatását választja gyermeke számára.


Ki tanítja a Magyar Pünkösdi Egyház Shalom Gyermekmisszió hit- és erkölcstan tantárgyat?
A helyi gyülekezeti közösség által megbízott hitoktató.


Bővebb információt kaphatnak: Németh Lívia, hitoktató, +36-70/9496-968

Letölthető anyagok:
Tanmenet 1. osztály
Tanmenet 5. osztály
Bibliaismeret 1-4
Bibliaismeret 5-8
Tankönyvjegyzék 2016-2017