Imaóra

Gyülekezeti életünk fontos része az Ima.

Az imádságot úgy tekintjük, mint egy szellemi lélegzetvételt, egy beszélgetést Istennel.
Az ima minden Krisztusban hívő testvérünk joga és kötelessége is egyben.
A Biblia Igéje szerint szüntelenül kell imádkoznunk, vagyis egy bensőséges, imádságos kapcsolatot kell kialakítanunk a Mennyei Atyával, amikor nem csak mi beszélünk Istenhez, hanem Ő is tud szólni hozzánk.

A jó imaélet alapja az otthoni „csendes-kamrában” való egyéni imaélet kialakítása.

Mint ahogyan a fa gyökere, akkora mint a koronája, így igaz ez a keresztyén életünkre is.
Az Ima a keresztény életvitel gyökérzete.
Minden szolgálatnak a gyümölcse mutatja meg, hogy mennyi ima van mögötte.

Valljuk azt, hogy a jó dolgok mindig imával kezdődnek el, ezért gyülekezeti alkalmainkon mindig helyt és időt adunk az imádságra, amikor az ÚR elé hozzuk hálaadásunkat, kéréseinket.

Gyülekezeteinkben közös imaórára jövünk össze a hét egy napján és az istentiszteleti alkalmak előtt.

A Debreceni Pásztorkör tagjaként, a debreceni gyülekezetetek közötti szövetség, egység és a közös szolgálat részeként Debrecenben a gyülekezetek imavezetői rendszeresen (havonta legalább egyszer) találkoznak és stratégiai megbeszélést tartanak. Minden hónap utolsó péntek estéjén közös Városi Imaalkalmat tartunk, amelynek beosztás szerint mindig más gyülekezet ad otthont.
Itt rövid dicsőítés után, aktuális városi, országos jelentőségű dolgokért, imatémákért is imádkozunk.

Több éves gyakorlat szerint Debrecenben az év elején (februárban) Pásztorköri Imahetet tartunk, amikor egy héten keresztül minden nap este más-más közösség gyülekezeti házában gyűlünk össze imádkozni.