A SHALOM NYITOTT BIBLIAI GYÜLEKEZET ELHÍVÁSA ÉS KÜLDETÉSE

Látás: Az ÚR szemében a legnagyobb érték az Ember Az Atya az emberekért küldte el az Egyszülött Fiút, hogy megváltsa őket bűneikből. Az ember megmentése a legfontosabb. „Evengéliumot minden embernek” A gyülekezet korra, nemre, fajra való tekintet nélkül mindenki felé hirdeti az Evangéliumot, elsősorban személyes evangélizációval. Az iskolákban felekezetközi hitoktatással érjük el a következő generációt. Isten országát építjük. A saját környezetünkben, lakóhelyünkön elkezdve, a Föld végső határáig, és a társadalom alsó, szegényebb rétegeitől indulva az értelmiségiek felé haladunk, saját példaadásunkon keresztül tanítványokká nevelve őket. Isten akaratát és jelenlétét keressük. Imádat-Egység-Szentség, ezek vonzzák Isten jelenlétét. Egységben imádjuk a Mennyei Atyát, Egy akarattal megszenteljük az életünk minden területét, hogy az ÚR megjelenve közöttünk, vonzza be az embereket a Testbe.